Obres Significatives
Hotel Delfin de Tossa de Mar.
Ampliació de categoria fins a 4º, amb la obtenció de la llicència ambiental amb el disseny i legalització de les instal.lacions de baixa tensió, climatització, calefacció i producció d’aigua calenta sanitaria.
Clinica Santa Creu de Figueres.
Projecte executiu de les instal.lacions per a l’ampliació de la clinica Santa Creu, amb el disseny de la baixa tensió, subministrament d’aigua, protecció contra incendis, climatització,... incloent un quiròfan.
Centre d'oci i lleures de Figueres.
Projecte executiu de les instal.lacions del centre d'oci,
Tramitacio de la llicencia d'activitats i tramitacio de la
llicencia ambiental.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Emporda Enginyers
Pag.
1
2